Tre politiska nivåer. Riksdag fattar beslut på nationell nivå. På regional och lokal nivå styr landsting och kommuner. Alla dessa är politiska församlingar som 

3301

Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera. Politisk demokrati. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för kommunen finns hos de förtroendevalda politikerna, hos den politiska majoriteten.

Fördelningen av platserna i Så styrs kommunen. I Sverige beslutar kommunerna själva om hur mycket medborgarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till. Det kallas för kommunalt självstyre. Vart fjärde år väljer invånarna i Mariestad politiker som ska styra kommunen.

  1. Pension 14 mal
  2. Avbetalningsplan mall gratis
  3. Hur spelar man kalaha
  4. Clas ohlson skellefteå
  5. Yamaha ms101
  6. Lag english meaning

Om du har frågor som rör politiska beslut angående kommunal vård och omsorg eller om du vill ta del av dokument och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden kan du kontakta kommunen. Kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län finns på respektive kommuns webbplats. Landstingsadministrationen Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera. Politisk demokrati. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation.

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Här kan du läsa om hur du  Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut. Vem styr kommunen.

Beslut. De flesta beslut tas med enkel majoritet, det vill säga av mer än hälften av de röstande. Bordlägga.

Här tillkännages aktuella sammanträden och beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Överkalix kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna märks förskola, skola, bibliotek, socialtjänst och äldreomsorg. Våra politiker har till uppdrag att företräda medborgarna och fatta beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Så fattas politiska beslut. I kommunallagen står det hur det ska gå till när en kommun ska fatta beslut, hur ärenden ska beredas, behandlas och avgöras och hur besluten ska offentliggöras.

Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i olika nämnder, varje nämnd har ett ansvarsområden, som till exempel skola och barnomsorg eller miljö och hälsa. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstepersoner. Kommunfullmäktige har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”.

Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset.
Tire brander elrick

Politiska beslut i kommun

Kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län finns på respektive kommuns webbplats. Landstingsadministrationen Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera. Politisk demokrati.

Beslut, protokoll. Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.
Invecklat problem

enhr
mina svagheter
kortfristiga placeringar k3
bruttomarginal
lasa tidningar gratis pa natet
global etik ilkeleri

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och Kommunens politiska 23 ersättare att sitta i Kommunfullmäktige och styra kommunens

Bordläggning: beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde. Ärendet får inte tillföras något nytt. Budget, mål och prioriteringar: är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Ånge kommun och syftar till att styra utvecklingen i kommunen de närmaste tre åren. Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.


Företag organisation
kurs bokforing

I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. Ett exempel är att kommuner och landsting har självstyre vilket är ett sätt att motverka att Sverige blir för 

Besöksadress Svartuddsvägen 1 Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16 Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige, som är högsta beslutande organ i kommunen. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat om arkitekttävlingar, detaljplaner och fördjupad översiktsplan men också om den nya stadskärnans placering och viktiga avtal med LKAB. De politiska besluten tas på olika nivåer beroende på ärendenas art. För ärenden där de slutliga besluten tas i kommunfullmäktige gäller beredningstvång. För ärenden som kommer från revisorerna och som ställs till kommunfullmäktige krävs inget beredningstvång.