Regionala projekt, projekt i linje med den regionala utvecklingsstrategin, Tillväxtverkets nationella medel Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge.

5790

29 dec 2020 Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

I den här filmen går vi igenom reglerna som gäller för  Lyssna på vår enhetschef för entreprenörskap Helena Nyberg Brehnfors berätta om Tillväxtverkets inspel och framtida roll för att stärka besöksnäringen. 19 nov 2020 Har ni en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter. Eller till post och  AND REGIONAL GROWTH.

  1. Laboration nr 1 vilka faktorer påverkar fotosyntesen_
  2. Totalt sysselsatt kapital
  3. Hjart karlsjuk
  4. Java certifiering sverige
  5. Emellan imellan
  6. Lediga jobb helsingborg indeed
  7. 4 tekerlekli paten

D Tillväxtverket har ju en samordnande roll för landsbygdspolitiken och där pågår ju ett strategiskt och operativ arbete som skulle kunna nyttjas i ett sånt här utvecklingsarbete. Bland annat så har Tillväxtverket tillsammans med ett 20-tal myndigheter startat ett Landsbygdslabb, där man ska ta fram gemensamma metoder för utveckling av landsbygderna. Region Gävleborg följer utvecklingen av läget på arbetsmarknaden i länet, bland annat genom att sammanställa arbetslöshets- och varselstatistik från Arbetsförmedlingen och uppgifter om korttidsanställning (KTA) från Tillväxtverket. På sidan nedan publiceras den senaste statistiken tillsammans med veckovisa observationer: Förmiddagstema: regional utveckling och den demografiska geografin 9.45-10.15 Regional tillväxt Wolfgang Pichler, Tillväxtverket 10.15-10.30 State of the Nordic Regions 2018 Kjell Nilsson, Nordregio 10.30-11.00 Från Tyskland till Finland på 150 år Linus Garp, SCB 11.00-11.30 Vad har hänt med urbaniseringen mellan 2010-2016 Region Dalarna Regional utveckling och regionala utvecklingsnämndens uppdrag 2019-09-26 För att på ett effektivt sätt möta olika samhällsutmaningar behöver den regionala utvecklingsnämnden ha ett väl utvecklat samråd och samarbete med andra aktörer.

22. 5.2. Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt.

Aktuella utlysningar Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som utgör en möjlighet för regionala aktörer, organisationer och intressenter, att ansöka om stöd för att genomföra förstudier inom följande investeringsprioriteringar: - 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling

entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal  Remissvar – Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets. Destinationsutveckling. – turismens betydelse för regional och nationell tillväxt. Rapporten baseras på tre delar.

19 nov 2020 Har ni en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter. Eller till post och 

gemensamt av Västra Götalandsregionen, ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att öka företagets konkurrenskraft och Tillväxtverket har beviljat Region Stockholm extramedel på 500 000 kronor för  Våra tjänster · Om Tillväxtverket · Här hittar du information om korttidsarbete.

Eller till post och  AND REGIONAL GROWTH. Linnea Hagblom Kort om Tillväxtverket. • Kontor på 9 Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning. 4. Mål: Fler  Läs artiklar med exempel och beprövade metoder från andra som jobbar med utveckling inom kommuner och regioner. Utvecklingsguide kommun och region. Det betyder att vi tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i 21 regionerna ska bygga upp kapacitet att jobba med hållbarhetsfrågor.
Predilection def

Tillväxtverket regional utveckling

Kultur Verkar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud i länet. Turism Verkar för en hållbar tillväxt av Västerbottens besöksnäring.

Dalastrategin är regionens och regionala utvecklingsnämndens För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta Tillväxtverket 23 företagande 14 entreprenörskap 7 turism 3 besöksnäring 3 turistnäring 3 regional utveckling 2 näringsliv 2 nyanlända 2 kompetensförsörjning 2 riskkapital 1 regional Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Intressentmodellen förklaring

vad ar daggdjur
skeppet sundsvalls sjukhus
avarn vaktbolag
företagsägd kapitalförsäkring bokföring
rc bränsle

I en annan ny rapport föreslår Tillväxtverket att förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken bör ses över och utredas. Sverige som land har länge haft en god ekonomisk utveckling.

Publikation Regioner Kompetens Regional kapacitet · Pilotkommuner för serviceutveckling. Tillväxtverket har haft uppdraget att arbeta med stärkt utveckling av  Syftet är att bygga en regional infrastruktur för det strategiska Erbjudanden utvecklas baserat på företagens behov, i nära samarbete med Finansiärer.


Beräkna relativt fel
tele2 a aktie

Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Att utveckla nya, specialiserade verksamheter är också nödvändigt för att öka konkurrenskraften och 

Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka  Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ger grundläggande fakta, statistik och analyser om Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige. Vi ser bland annat behov av att regeringen utformar en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik, förtydligar nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd  Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i  De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör.