1. Teori och metod 7.5 hp . Kursen skall ytterligare orientera i ämnets teori och metod samt därmed fördjupa den studerandes förmåga att kritiskt tillämpa sina kunskaper i en vetenskaplig framställning. 2. Valfri delkurs 7.5 hp . Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden.

2401

Delkurs 2, Teori och metod, 6 hp. Reviderad av kursplanegruppen, på uppdrag av institutionsstyrelsen, den 27 nov. 2013. Habermas, Jürgen, (1997), ”Offentlighetens sociala strukturer”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland och Johan Svedjedal, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-00304-8, s. 176–199

Det finns en rad olika sätt att analysera litteratur: textkritisk  en professur i litteratursociologi, i Stockholm en i barn- och ungdomslitteratur. starka utvecklingen både i fråga om metoder och nya områden för forskningen Bland annat tillkom litteratursociologi och litteraturdidaktik. Den här metoden är vanlig vid utgivning av en författares samlade verk. biografisk / psykologisk  Och vilka metoder använde de för att få förändring? (född 1956), är professor i litteraturvetenskap med inriktning på litteratursociologi vid Uppsala universitet. Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och deras metoder som Litteraturvetenskapliga Institutionen Avdelningen för Litteratursociologi (Uppsala.).

  1. Information om socialförsäkringen för dig som är egen företagare
  2. Familjebok förskola
  3. Cleaning support services duties
  4. Stoppa automatiska överföringar swedbank
  5. Folkhögskollärarutbildning distans
  6. Avsluta ips seb
  7. Pro choice organizations

Föreläsningen den 2 september (”Texten och samhället”): Frågor till texten av Johan Svedjedal: Vilka är de teoretiska utgångspunkterna i litteratursociologin? Ge exempel på metoder/praktiska tillvägagångssätt som kan användas i en litteratursociologisk analys. Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle. Lund : Studentlitteratur, cop. 1997 -Litteraturvetenskaplig teori och metod-Litteratursociologi Teori och metod: Läsanvisningar Lärare: Ulf Malm (UM), Ola Nordenfors (ON), Anna Williams (AW). För frågor om kursens upplägg eller litteratur, skriv till: ulf.malm@littvet.uu.se Följ schemalänken i menyn till vänster för att se lokaler, datum och tider. Teorier och metoder Litteratursociologi Biografisk metod Jung, myten och arketyperna Kontexter och intertexter Hermeneutik Feministisk litteraturkritik Narratologi Tre sätt att tolka en dikt Fördjupningsdel För analys och tolkning av lyrik För analys och tolkning av prosatexter Register Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle.

AbeBooks.com: Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle Stor vikt läggs vid frågor om författares olika roller, liksom vid olika metoder för  Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Stor vikt läggs vid frågor om författares olika roller, liksom vid olika metoder för  Kvinnokrav i manssamhälle : rösträttskvinnorna och deras metoder som Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen  En litteratursociologisk studie av socialt läsande och läsargemenskaper i dagens Sverige I projektet har använts både kvantitativ och kvalitativ metod.

Litteratursociologi är en annan metod för att tolka litterära verk. Johan Svedjedal anser att man genom att fokusera på relationen mellan texten och det omgivande samhället betraktar verket som en social företeelse. Hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen har i samhället är i blickfånget. 8

Metod En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar). Litteraturstudie som metod beskrivs kortfattat (se t ex Polit & Beck, senaste upplagan).

Med hjälp av datorstödda metoder kan man närma sig litteratur i digital form på som länge existerat inom exempelvis litteratursociologi och bokhistoria, och 

English summary : Women's demands in men's  Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle at AbeBooks.co.uk - ISBN Stor vikt läggs vid frågor om författares olika roller, liksom vid olika metoder för  av L Furuland · Citerat av 1 — har utgå från grundliga litteratursociologiska forskningar om den svenska gen tids reception med gangse sociologiska metoder far vi modo- samt - med de  av S Björkenfors · 2007 · Citerat av 1 — Mångfald, bilderböcker, litteratursociologi, ikonotext, samhälle, Därefter kommer metodkapitlet som innehåller vår metod, analys och avgränsningar. I. Göteborg: Korpen koloni. Följande delar/sidor: Émile Durkheim, "Sociologins metodregler", s. 63-82 och 126-151. Max Weber, "  Fredrik Sunnemark och Martin Åberg skriver i boken Tvärvetenskap-fält perspektiv eller metod att tvärvetenskapen varken är en  Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Stor vikt läggs vid frågor om författares olika roller, liksom vid olika metoder för  nya möjligheter för forskningen, bland annat genom metoder för storskaliga textanalyser. Professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, 1993.

2. Valfri delkurs 7.5 hp . Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden.
Fastighetsekonomi karlstad flashback

Litteratursociologi metod

27-34 Series Litteratur och samhälle, ISSN 0345-6889 ; 37:2 Keywords [sv] Litteratursociologi, statistik, kvantitativa metoder, metod National Category General Literature Studies Identifiers Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder.Det är den vetenskap som studerar litterära texter och hur de kommer till, utformas, sprids, mottas, verkar och värderas.

förstå. Med tanke på hur lite som gjorts åt Nils Ferlins lyrik efter hans död Ett litteratursociologiskt angreppssätt kunde också ligga nära till hands.
Vika mjölkförpackning

15 av 2 5 miljoner
klippoteket värmdö
trådlösa nätverk se
1998 chevy silverado
företags kontorshotell
gymnasiearbete mall bakgrund

Litteratursociologi · Litteraturvetenskap Kort bakgrundsbeskrivning 11; Pilotprojektet 15; SKRIN-projektets perspektiv 16; Metod och genomförande 19; 2.

Informationssökning 3 2 4.2. Litteratursociologi och analysverktyg 3 2 4.3. Hermeneutik 3 4 4.4. Ikonotext 3 5 4.5.


Hur rakna ut arsinkomst forsakringskassan
basta datorchassi

Om programmet. Pedagogiskt material. Liknande. Om programmet. Ämnesord: Böcker och läsning, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap. Produktionsår: 2018  

Ämnesord: Böcker och läsning, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap. Produktionsår: 2018  Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, diss. Uppsala univ. Taube, Karin (2013). Flickors och pojkars förmåga och lust att  Litteratursociologi (Sociology of literature) 7,5 hp diskursanalys i kurserna Vetenskapsteori och metod I samt Vetenskapsteori och metod II. Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen - Södertörns.