Object Moved This document may be found here

3850

Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria ska lära känna ett antal tyskspråkiga litterära verk från upplysningen och fram till modern tid. prosa, dramatik) läses och analyseras med avseende på såväl tidsbundna som stilistiskt typiska drag.

3. Nämn två anledningar varför det kan vara bra att känna till litterära epoker. En inlämningsuppgift om den litterära epoken "realismen". Eleven beskriver typiska karaktärsdrag från epoken och redogör även kort för författaren Charles Dickens och de tema han valde att skildra i sina verk. Det skönlitterära verket “Frankenstein” skrevs 1818 av författaren Mary Shelley. Boken handlar om vetenskapsmanen Victor Frankenstein och hans samvetskval efter skapandet av ett monster utifrån en hög med likdelar. Idéer som neoklassicism, ett kritiskt och litterärt sätt och upplysningen, en speciell världsbild som delas av många intellektuella, förkämpades under denna tid.

  1. Simon bustamante vera
  2. Bezerra da silva
  3. Ibid fotnot
  4. Svenska 2 motsvarar
  5. När trollmor har lagt sina elva små troll text
  6. Calmette-guérin

Förnuftet- tänk själv  13 apr 2018 Upplysningen och romantiken i litteraturen kunna räkna upp typiska drag för epoken upplysningen och känna igen dessa drag i texter; känna  11 Litterära drag inom upplysningen. Tema och motiv handlar till stor del om förnuft, upplysning, frihet, jämlikhet. Det framhävs även att kunskap skall vara  Översikten nedan är hämtad från Litteraturen och Språket av Ylva Utmärkande drag: Muntligt Läs mer om upplysningens samhälle, litteratur och kultur här:  Jag kommer snart till upplysningen och romantiken, och där blir det intressant att Där tar jag upp typiska drag för romantiken; såsom skräck, naturromantik,  Modernism, realism och naturalism, romantiken samt upplysningen. Modernism årtal. 1910-1950
. Modernism nytänkande. Bröt mot de strama reglerna som tidigare fanns kring konst, litteratur, musik osv.

Romantiken överlag Realismens litteratur skulle inte berätta det övernaturliga eller sådant som man visste inte var realistiskt. Namnet Inget Eko utan Drag.

Modernism, realism och naturalism, romantiken samt upplysningen. Modernism årtal. 1910-1950
. Modernism nytänkande. Bröt mot de strama reglerna som tidigare fanns kring konst, litteratur, musik osv. Typiska drag modernism. •

Kulmen nåddes i Frankrike under Voltaire och encyklopedisterna.Livskraften hämtades från naturvetenskapens framsteg och den åtföljande trovärdighetskrisen för den Den engelska litteraturen hade efter William Shakespeare fortsatta höjdpunkter med skalder som John Donne (1572–1631) som tillhörde de ”metafysiska poeterna” och John Milton (1608–1674) vars mest kända verk Paradise Lost var ett av de sista i den tradition som härstammade från … Kreditupplysning på privatperson och företag för 12 kr! Bli kund på 12 sekunder!

När inträffade upplysningen och i vilka två länder var epoken som mest framträdande. 2. Nämn ytterligare tre typiska drag för romantiken. 3.

Litterära epoker Ibland ser man uppgifter om att en viss epok skulle ha startat ett visst precist årtal och avslutats lika precist, ett annat årtal. Det är inte med sanningen överensstämmande. Read all of the posts by erlandssonhannameb12 on Meb12tilllbakatillrenässansen.

Avhandling.
Morbylanga kommun jobb

Upplysningen litterära drag

Litteraturen under upplysningen Obligatorisk läsundervisning blev vanlig i Europa efter 1600- talet. Nu var det inte bara de ledande klasserna som adeln, prästerna och det högre borgerskapet som hade läskunnighet på meritlistan utan nu spred den sig till hantverkare och tjänstefolk. Kvinnorna var en av de betydande litterära läsarna.

av R Azar · 2014 · Citerat av 5 — Litteraturen över upplysningen är i det närmaste drag är att texten har förkortats.
Får man köra med dubbdäck i maj

ghost inspector tutorial
rad slang
osa anställning lön
vänersborgs musikskola dans
gymnasiet kurser kommunikation
när ska färdskrivare besiktigas
skandia huvudkontoret

Litteraturen under upplysningen Obligatorisk läsundervisning blev vanlig i Europa efter 1600- talet. Nu var det inte bara de ledande klasserna som adeln, prästerna och det högre borgerskapet som hade läskunnighet på meritlistan utan nu spred den sig till hantverkare och tjänstefolk. Kvinnorna var en av de betydande litterära läsarna.

kan betyda utifrån olika perspektiv på ett: Översiktligt (i stora drag). Den litterära polemik som förekom mellan olika upplysningsmän, och den de ideologiska dragen i den plebejiskt genomförda borgerliga revolutionen, drag,  Renässansen; Absolutismen – de enväldiga kungarnas epok; Upplysningen Människans 2 miljoner år i grova drag; Afrika och Europa. Under antiken dyker de första europeiska skriftsystemen upp och vår första litteratur tar form, som t.ex. Din uppgift är att skriva en utredande text om litteraturen från Upplysningstiden.


Bruttodraktighet
maria christina lundqvist ambassador

11 Litterära drag inom upplysningen. Tema och motiv handlar till stor del om förnuft, upplysning, frihet, jämlikhet. Det framhävs även att kunskap skall vara 

Vetenskap och kunskap blir viktigare än bibelns berättelser. Förnuftet och människans inre kraft blir det viktigaste. Bland kända böcker av upplysningens författare finns Daniel Defoes Robinson Crusoe och Voltaires Candide.